اشتباهات شرط بندی که همه ما مرتکب می شویم !

مجله شرط بندی اچ سی آپ تقدیم میکند

اشتباهات شرط بندی که همه ما مرتکب می شویم !

اشتباهات شرط بندی که همه ما مرتکب می شویم

تصور عمومی از شرط‌بندی ورزشی اغلب این اسـت کـه هیچ ارزش قابل بازخریدی برای جامعه ایجاد نمیکند، زیرا کسانی کـه دراین تجارت شرکت میکنند منحط خوانده میشوند و کسانی کـه در مورد این حرفه صحبت میکنند «توت» تلقی میشوند. اما فراتر از همه ی ی ی مضامین ناپسند.اشتباهات شرط بندی کـه همه ی ی ی ما مرتکب میشویم.

 

دنیای شرط‌بندی ورزشی پس‌زمینه جذابی را برای مطالعه این‌که چگونه احساسات و سوگیری‌هاي‌‌ انسانی ما را بـه سمت تصمیم‌گیری بد سوق می‌دهد فراهم میکند.

 

این چیزی اسـت کـه برای نوشتن کتابی در مورد ان بـه اندازه کافی جذاب بودو در زیر سعی خواهم کرد خلاصه کنم.

 

در این جا پنج مورد از رایجترین سوگیری هاي‌‌ شناختی قماربازان ورزشی کـه منجر بـه اشتباه میشوند آورده شده اسـت:

 

1. اکتشافی در دسترس بودن

همچنین بـه عنوان سوگیری اخیر شناخته میشود، اکتشافی در معرض بودن سوگیری اسـت کـه باعث میشود انسانها روی رویدادی کـه بـه اسانی تصور میکنند وزن زیادی بگذارند.

 

چه یک ضربه در “دوشنبه شب فوتبال” باشد و چه بدون ضربه زدن در آخرین بازی پرتاب، برای ما سخت اسـت کـه تحت تاثیر خاطره تسلط اخیر قرار نگیریم.

 

یکی از نمونه‌هاي‌‌ اخیر این سوگیری مربوط بـه فولاد پیتسبورگ اسـت . فولادی ها با سه برد بزرگ خانگی مقابل هیوستون، ایندیاناپولیس و بالتیمور عملکرد فوق العاده اي داشتند. کوارتربک بن روتلیسبرگر تقریبا عالی بودو 14 پاس تاچ داون و صفر توپ در ان فاصله انداخت. هرکسی کـه ان بازی‌ها را تماشا می‌کرد.

 

می‌توانست چشم‌اندازهایی از بیگ بن و عملکرد تاریخی او ببیند، ودر حالی کـه پیتسبورگ برای یک بازی جاده‌اي مقابل تیم بدبخت 1-8 نیویورک جتس آماده می ‌شد ؛ تصور شکست استیلرز سخت بود.

 

این خط منعکس کننده ان احساسات بود، زیرا استیلرز تا حد فالوورهای 4.5 امتیازی شرط بندی شده بودو بیشتر بازی در پیتسبورگ بود.

 

همه ی ی ی ما می‌دانیم کـه چه اتفاقی افتاده. جت ها بر استیلرز مسلط شدند و بـه اسانی 20-13 پیروز شدند و روتلیسبرگر یکی از بدترین شروع هاي‌‌ خودرا دریک بازی حرفه اي داشت.

 

در حالی کـه این یک نتیجه هیچ چیز را ثابت نمی کند، سوگیری همه ی ی ی ما را در زمانی کـه می‌توانیم بـه اسانی یک و تنها یک نتیجه را تصور کنیم را نشان می‌دهد.

اشتباهات شرط بندی که همه ما مرتکب می شویم

2. مغالطه قمارباز

این یک سوگیری با نام مناسب اسـت کـه تمایل بـه جستجوی الگوهایی را در رویداد هاي‌‌ گذشته توصیف میکند کـه هیچ ارزش پیشبینی کننده اي ندارند. ساده‌ترین مثال این تعصب در بازی رولت اسـت. همه ی ی ی ما علامت جادویی را در بالای چرخ رولت دیده ایم کـه نتایج 20 چرخش آخر را نشان می‌دهد.

 

اگر 10 تای آخر همگی روی یک شماره قرمز قرار گرفته باشند، میل طبیعی این اسـت کـه باور کنیم رنگ مشکی “سررسید” اسـت.

 

اما دراین مورد، تاریخ معنایی ندارد، زیرا هر چرخش ان چرخ رولت تصادفی و مستقل اسـت. هیچ چیز از چرخش هاي‌‌ گذشته آموخته نشده اسـت، اگرچه تعداد زیادی از قماربازان بـه ان الگوی چرخش هاي‌‌ گذشته خیره شده اند و معتقدند کـه رنگ مشکی یک بازی برتر در ان چرخش یازدهم اسـت.

 

بـه طور مشابه، قماربازان بـه نتایج گذشته در ورزش نگاه میکنند و بـه دنبال الگوهایی هستند کـه امیدوارند آینده را پیشبینی کنند. بگویید یک تیم بیسبال خوب، مانند اوکلند اتلتیک ؛ پنج بازی متوالی را باخته اسـت. فکر این اسـت کـه مطمئناً شش شکست متوالی را نخواهد داد.

 

با این حال، در اکثر موارد، هر بازی A یک آزمایش مستقل اسـت. این واقعیت کـه انها پنج باخت متوالی داشته اند، نشان دهنده این نیست کـه آن ها باید یک بازی را ببرند.

اشتباهات شرط بندی که همه ما مرتکب می شویم

شرط‌بندی‌هاي‌‌ ورزشی نیز با این موضوع مواجه خواهند شد و پس از برنده شدن در چند شرط متوالی معتقدند کـه یک بازی داغ هستند. انها ممکن اسـت در نهایت بازی هاي‌‌ بیشتری از حد معمول را شرط بندی کنند زیرا میخواهند از ان رگه داغ استفاده کنند. اما رگه داغ انها احتمالاً محصول واریانس اسـت.

 

نه هر نوع قدرت بالاتری کـه شانس انها را کنترل کند یا مهارت انها را بالا ببرد. درصد برد آن ها برای شرط بعدی مطابق با درصد برد تاریخی آن ها خواهد بود، نه برخی از خوش شانسی هاي‌‌ اخیر.

 

یکی از نمونه‌هاي‌‌ مورد علاقه من از این تفکر ناقص زمانی اسـت کـه کارشناسان بـه روندهای شرط‌بندی فصل بـه روز نگاه میکنند. انها بـه نحوه عملکرد ضعیف‌ها در برابر گسترش نگاه میکنند و جملاتی مانند «این سال از دست‌فروشان اسـت» یا «این سال گذشته اسـت».

 

رابا این ایده کـه این روندهای گذشته قدرت پیش‌بینی برای آینده دارند، بیان میکنند. واقعیت این اسـت کـه این روندها قدرت پیشبینی اندکی دارند. هیچ ارتباطی بین این رویداد هاي‌‌ گذشته و رویداد هاي‌‌ آینده وجود ندارد.

 

در واقع، از آنجایی کـه بازارهای شرط بندی پویا هستند، خطوط آینده برای هر گونه سوگیری در داده ها منعکس و تنظیم خواهند شد.

 

3. سوگیری تایید

همه ی ی ی ما تمایل داریم کـه داده‌هایي را بـه خاطر بسپاریم یا بـه جستجوی داده‌هایي بپردازیم کـه از فرضیه‌اي کـه قبلاً داریم پشتیبانی میکند و جزئیاتی را کـه با فرضیه ما در تضاد اسـت فراموش کرده یا نادیده می گیریم. این سوگیری تایید نامیده میشود و تعداد زیادی از قماربازان را بـه بیراهه کشانده اسـت. یک مثال عالی از این در گذشته من از میزهای بلک جک می آید.

 

تا بـه امروز، تعداد زیادی از مردم از من می پرسند: “در مورد سایر افراد سر سفره خود چه کردید؟” من طبق معمولًً پاسخ می دهم: “منظورت چیست؟”

 

انها با پرسیدن در مورد سایر بازیکنان حاضر در میز کـه نمی دانند چگونه بلک جک درست بازی کنند و اغلب کار “اشتباهی” انجام میدهند، پاسخ میدهند. “چگونه انها را از خراب کردن کارتها حفظ میکنید؟” میپرسند.

 

همه ی ی ی ما تمایل داریم کـه داده‌هایي را بـه خاطر بسپاریم یا بـه جستجوی داده‌هایي بپردازیم کـه از فرضیه‌اي کـه قبلاً داریم پشتیبانی میکند و جزئیاتی را کـه با فرضیه ما در تضاد اسـت فراموش کرده یا نادیده می گیریم. این سوگیری تایید نامیده میشود و تعداد زیادی از قماربازان را بـه بیراهه کشانده اسـت.

 

انها بـه یک باور نسبتاً رایج اشاره میکنند کـه دیگران روی میز شـما می‌توانند بر کارت هایي کـه در میز بلک جک دریافت میکنید تأثیر منفی بگذارند. توضیح رایج این اسـت: “من همیشه ان را می بینم. من 15 دارم و فروشنده یک پنج تا دارد. پسر کناری من نیز 15 دارد.

 

من می‌ایستم «کارت دیگری نمی گیرم» اما او تصمیم می گیرد یک کارت بگیرد. و یک 10 می‌گیرد. سپس فروشنده یک 10 را می‌زند و یک شش می گیرد تا 21 شود و من را کتک می زند. اگر ان پسر یک کارت نمی‌گرفت، همه ی ی ی ما برنده می شدیم. او جدول را برای همه ی ی ی ما خراب کرد.”

 

اما مشکل این توضیح این اسـت کـه بازیکن بـه اسانی می توانست بزند «کارت بگیرد» و شش دریافت کند. و سپس دیلر می توانست ضربه اي بزند و 10 را دریافت کند. دراین صورت، همان بازیکن همه ی ی ی حاضران روی میز را نجات می داد.

 

اما از آنجایی کـه میخواهیم باور کنیم کـه این شخص روی میز ما بـه اندازه ما در بلک جک مهارت ندارد، فقط زمان‌هایي را بـه یاد می‌آوریم کـه بازیکن دیگر کاری را انجام داد کـه بـه ما آسیب رساند.

 

در قمار ورزشی، این را زمانی می‌بینیم کـه قماربازان در مورد یک بازی نظر دارند و شروع بـه نقل فقط حقایقی میکنند کـه ان نظر را تأیید می کند. زمانی کـه از روندهای بی معنی برای حمایت از انتخابی کـه میکنند استفاده میکنند طبق معمولًً دراین مورد مقصر هستند. اغلب انها بـه همان اندازه روندهایی را کـه بـه طرف دیگر شرط بندی آن ها اشاره می کند نادیده می‌گیرند.

 

اگر «روندهای شرط بندی Super Bowl 2014» را در گوگل جست‌وجو کنید، تعداد مساوی از روندها را مشاهده خواهید کرد کـه بـه سمت دنور اشاره میکنند همانگونه کـه شـما بـه سمت سیاتل اشاره خواهید کرد. با این حال، مقالات مختلف روندهایی را نشان می‌دهند کـه بـه وضوح بـه یک برنده اشاره میکنند.

 

OddsShark از SB Nation ستونی با عنوان “Super Bowl 2014: روندهای شرط بندی بـه نفع NFC، ضعیف در Broncos در مقابل Seahawks” نوشت، در حالی کـه NBC Sports مقاله اي را بـه نقل از همان منبع منتشر کرد با عنوان “روندها، رایانه ها بـه نفع برانکوها در یکشنبه سوپر.”داده ها باید بـه شـما کمک کنند تا بـه نتیجه برسید، نه برعکس.

 

4. سوگیری نتیجه

این یک سوگیری نیرومند برای قماربازان اسـت کـه باید بر ان غلبه کنند زیرا ورزش یک صنعت تحت سلطه نتیجه اسـت. در بیشتر موارد، یا برنده میشوید یا میبازید – و این تنها چیزی اسـت کـه اهمیت دارد. اما ان چه بـه این نتیجه کمک میکند تا حد زیادی می‌تواند شانس یا اختلاف باشد.

 

بـه عنوان مثال، در بلک جک مجموعه اي از قوانین بـه نام استراتژی پایه وجوددارد کـه بر هر اقدامی کـه روی میز انجام می‌دهید کنترل می کند. بر اساس کارت هایي کـه دارید و فروشنده نشان می‌دهد، یک بازیکن باید یک اقدام درست انجام دهد.

 

اگر فروشنده هشت نمایش داشته باشد و شـما 16 داشته باشید، استراتژی اصلی بـه شـما می گوید کـه ضربه بزنید. اگر من پشت شـما سر میز بلک جک ایستاده بودم و شـما دقیقاً چنین وضعیتی داشتید، بـه شـما می‌گفتم ضربه بزنید.

 

اگر شـما یک پنج تا 21 بگیرید و برنده شوید، من یک نابغه هستم. اگر شش تا 22 بگیری و شکست بخوری، من آدم احمقی هستم کـه هرگز نباید درباره اش فیلم می ساختند.

 

اما در هردو مورد، تصمیم و فرآیند صحیح بود، بـه همین دلیل مهم اسـت کـه روی نتایج تمرکز نکنید، بلکه بر روی آن چه در ان نتیجه می آید تمرکز کنید .

 

از بازی MNF هفته ششم بین سنت لوئیس رامز و سان فرانسیسکو 49ers استفاده کنید . نینرز ان بازی را 31-17 برد، و اگر فقط بـه امتیاز بازی نگاه میکردید، فکر می‌کردید کـه انها کاملاً مسلط هستند. اما واقعاً این دو بازی بود کـه باعث شد بازی یک ضربه بزرگ شود.

 

اولی یک گاف غیر قابل توضیح توسط دفاع رامز بود کـه بـه نینرز اجازه داد تا درست قبل از نیمه تمام امتیاز 80 یاردی را بـه ثمر برسانند، و دومی برگشت بی معنی برای یک تاچ داون دریک دقیقه مانده بـه پایان بازی بود.

 

در حالی کـه هر دوی این نمایشنامه ها یقیناً نشان دهنده ضعف هاي‌‌ سنت لوئیس بودند، اما نتیجه بازی را تحت الشعاع قرار دادند و نتیجه نهایی را منحرف کردند. شاید بـه همین دلیل بود کـه رامز سه هفته بعد با 10 امتیاز ضعیف تر از 49ers شد — بازی اي کـه رامز بـه طور کامل 13-10 برد.

اشتباهات شرط بندی که همه ما مرتکب می شویم

اشتباهات شرط بندی که همه ما مرتکب می شویم

5. تعصب به گذشته

تعصب پس‌بینی احتمالاً سرگرم‌کننده‌ترین سوگیری در میان همه ی ی ی این موارد اسـت، و دقیقاً همان چیزی اسـت کـه از نام ان نشان می دهد. این بهترین بازیکن صبح دوشنبه اسـت کـه بـه گذشته نگاه می کند و همه ی ی ی چیزهایی را کـه باید اکنون برای شـما واضح می بود شناسایی میکند کـه نتیجه را می‌دانید. با این حال، تنها دلیل واضح بودن ان چیزها این اسـت کـه شـما نتیجه را می دانید .

 

شـما همیشه ان را در برنامه هاي‌‌ قمار ورزشی میشنوید کـه مجریان در مورد هفته قبل صحبت میکنند و مورخ تجدیدنظرطلب را بازی میکنند.

 

در هفته 9 43-21 نیو انگلند پاتریوتز بر فراز دنور برانکوها انجام شود . قبل از بازی، روایت این بود کـه دنور با اختلاف بهترین تیم لیگ بود. بعد از بازی، روایت این بود کـه هر زمانی کـه می توانید با Patriots در خانه امتیاز بگیرید، باید ان را بگیرید.

 

پس چگونه بر این تعصبات غلبه میکنید؟ پاسخ ساده این اسـت کـه شـما واقعاً هرگز نمیتوانید بر انها غلبه کنید. بـه عنوان انسان، ما همیشه در معرض تعصبات قرار خواهیم گرفت.

 

بهترین راه برای مبارزه با انها این اسـت کـه سعی کنید ذهنیت را از فرآیند تصمیم گیری حذف کنید و درک کنید کـه چگونه این سوگیری ها می توانند تصمیمات شـما را رنگ کنند.

 

اگر داده ها با نظر موجود شـما مطابقت ندارند، نادیده نگیرید. از واکنش بیش از حد بـه حجم نمونه هاي‌‌ کوچک اجتناب کنید، قبل از تصمیم گیری بـه تجزیه و تحلیل و آمار نگاه کنید، نه برعکس، و مدل ها یا چارچوب هایي ایجاد کنید کـه فاقد ذهنیت هستند.

 

منبع: hceap.info

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا