نحوه بازی چارادها (Charades ) بازی مناسب برای تمام سنین

مجله شرط بندی اچ سی آپ تقدیم میکند

نحوه بازی چارادها (Charades ) بازی مناسب برای تمام سنین

نحوه بازی چارادها «Charades » 

نحوه بازی چارادها «Charades » یک بازی مناسب برای تمام سنین اسـت. این شامل اجرای کلمات یا عبارات نوشته شده بر روی یک تکه کاغذ اسـت. هدف این اسـت کـه تیم خودرا وادار کنید تا تنها با استفاده از حرکات، پاسخ را حدس بزند. درست اسـت، وقتی بازیکنی در حال اجرای کلمه یا عبارت اسـت، اجازه صحبت کردن ندارد! این بازی بـه آمادگی کمی، تخیل زیاد نیاز دارد و برای خنده عالی اسـت.

نحوه بازی چارادها «Charades » بازی مناسب برای تمام سنین

روش 1 راه اندازی بازی

1- بازیکنان را بـه دو تیم تقسیم کنید. از نظر فنی، شـما حتی برای بازی کردن بـه تیم نیاز ندارید، اما هر فرد اضافی در تیم دیگر یک نفر دیگر اسـت.

 

کـه ممکن اسـت پاسخ را حدس بزند. پس از تعیین تیم‌ها، از هر تیم بخواهید بـه یک اتاق جداگانه یا حداقل طرف مقابل همان اتاق برود.

 

از طرف دیگر، می توانید نسخه اي کمتر رقابتی از این بازی را بازی کنید کـه در ان بازیکنان یک کلمه یا عبارت را اجرا می کنند و هر شخصی می تواند پاسخ دهد.

 

طبق معمولً فردی کـه ابتدا بـه درستی ان را انجام می‌دهد، بعدی اسـت کـه کارها را انجام میدهد.

 

اگر با تیم‌ها بازی نمی کنید، میتوانید از بازیکن بخواهید جمله‌اي را کـه خودش انتخاب کرده اسـت، اجرا کند. این می تواند بازی رابا حذف نیاز بـه لغزش ساده کند.

نحوه بازی چارادها «Charades »

2- عبارات یا کلمات را روی تکه هاي‌ کاغذ بنویسید. اکنون کـه تیم ها در اتاق هاي‌ مختلف «یا حداقل در دو طرف مقابل هستند»؛ کلمات یا عبارات رایج را روی تکه هاي‌ کاغذ با خودکار یا مداد بنویسید.

 

این راز نگه دار! این عبارات بـه تیم مقابل داده می شود تا وقتی نوبت بـه انها رسید بـه صورت تصادفی قرعه کشی کنند.

 

شش دسته متداول در شعارهای سنتی وجوددارد: عنوان کتاب، فیلم، نمایش تلویزیونی، عنوان موزیک، نمایشنامه، و نقل قول ها یا عبارات مشهور.

 

عموما عبارات طولانی و عبارات خارجی مجاز نمی باشد. وقتی شک دارید، از هم تیمی هاي‌ خود نظرسنجی کنید. اگر نیمی از ان را قبلا شنیده باشند، خوب اسـت.

 

از نوشتن یک نام خاص روی برگه خودداری کنید. بدون زمینه، اگر بازیکنی نداند ان شخص کیست، زمان سختی خواهد داشت. 

نحوه بازی چارادها «Charades » بازی مناسب برای تمام سنین

نحوه بازی چارادها «Charades »

3- ورقه ها را از وسط تا کرده ودر ظرفی بریزید. تقریبا برای شروع آماده هستید. هر یک از برگه هاي‌ کاغذ را از وسط تا کنید تا کلمه یا عبارت پنهان شود. این ورقه ها را دریک ظرف قرار دهید و دوباره بـه تیم دیگر در اتاقی کـه بازی را انجام میدهید بپیوندید. ظروف را عوض کنید، اما بـه تکه هاي‌ کاغذ نگاه نکنید!

 

سبدها یا کلاه ها طبق معمولً بـه عنوان ظروف برای لپه ها استفاده میشوند، اما در کوتاه مدت، می توانید خلاق باشید. کشوی خالی را از روی میز قهوه خوری بیرون بکشید یا از روبالشی استفاده کنید.

نحوه بازی چارادها «Charades » بازی مناسب برای تمام سنین

4- تیم شروع کننده رابا پرتاب سکه انتخاب کنید و یک محدودیت زمانی تعیین کنید. یک سکه را برگردانید تا مشخص کنید کدام تیم اول می شود «یا چیزی مشابه». طبق معمولً هر دور دارای زمان مشخصی اسـت.

 

اما شـما میتوانید این زمان را بسته بـه گروه سنی و سطح مهارت بازیکنان تنظیم کنید. دو دقیقه ممکن اسـت محدودیت زمانی خوبی برای شروع باشد.

 

اگر برایتان مهم نیست کـه دورها برای مدت طولانی برگزار شوند، لازم نیست از محدودیت زمانی استفاده کنید. دراین شرایط، تیم ها سعی می کنند حدس بزنند تا زمانی کـه تسلیم شوند.

 

دراین مرحله، ممکن اسـت بخواهید با جریمه اي برای هرکسی کـه صحبت می کند در حالی کـه فقط باید اشاره کند موافقت کنید. برای مثال، ممکن اسـت نیم امتیاز را کم کنید یا دور را از دست بدهید.

نحوه بازی چارادها «Charades » بازی مناسب برای تمام سنین

روش 2 پریدن به مسابقه

1- از بازیکن شروع کننده بخواهید یک برگه بکشد. تیمی کـه برنده پرتاب سکه شد کارها را شروع می کند. آن ها باید یک بازیکن را انتخاب کنند تا ابتدا یک لغزش را انجام دهد. همه ی بازیکنان یک تیم باید حداقل یکبار قبل از این کـه کسی بتواند بـه نوبت دوم برود، یک لغزش را انجام دهند.

 

اگر در تصمیم گیری برای نخستین بار مشکل دارید، از برنده مسابقه سریع سنگ، کاغذ، قیچی بخواهید یک نوار انتخاب کند و بازی را شروع کند.

نحوه بازی چارادها «Charades » بازی مناسب برای تمام سنین

2- اطلاعات کلی را برای کمک بـه تیم خود برای محدود کردن حدس هاي‌ خود ارسال کنید. مواردی مانند دسته بندی و تعداد کلمات در عبارت بـه هم تیمی هاي‌ شـما ایده بهتری در مورد این کـه حدس هاي‌ خودرا کجا متمرکز کنند، میدهد.

 

شـما می توانید تمام حرکات را خودتان انجام دهید، اما طبق معمول:

بالا نگه داشتن تعدادی انگشت در شروع چرخش تعداد کل کلمات را نشان می‌دهد.

دنبال کردن این مورد با تعدادی انگشت دیگر نشان دهنده کلمه اي اسـت کـه برای نخستین بار اجرا می کنید.

گذاشتن تعدادی انگشت روی بازو نشان دهنده تعداد هجاهای کلمه اسـت.

جاروب کردن بازوها در هوا نشان دهنده «کل مفهوم» اسـت.

نحوه بازی چارادها «Charades » بازی مناسب برای تمام سنین

نحوه بازی چارادها «Charades »

3- همه ی چیز را تا زمانی کـه تیم شـما بـه درستی انجام دهد یا وقت شـما تمام شود، انجام دهید. عده اي از حرکاتی کـه فکر می کنید عالی عمل می کنند، احمقانه هستند.

 

از تغییر بـه یک ژست جدید نترسید. هرچه نکات بیشتری رابا حرکات بـه تیم خود ارائه دهید، احتمال بیشتری وجوددارد کـه متوجه شوند.

 

وقتی تیم شـما پاسخ را حدس می‌زند، دور بـه اتمام می رسد و تیم شـما یک امتیاز می‌گیرد. سپس تیم دیگر این روند را تکرار می کند.

 

اگر تیم شـما پاسخ را حدس نمیزند و زمان تمام میشود، تیم شـما بدون گرفتن امتیاز از نوبت عبور میکند، سپس تیم دیگر تلاش می کند.

نحوه بازی چارادها «Charades » بازی مناسب برای تمام سنین

 

4- بازی کنید تا زمانی کـه لغزش هاي‌ شـما تمام شود یا یک برنده واضح وجود داشته باشد. اگر شـما و دوستانتان در حال تفریح ​​هستید، لازم نیست وقتی تمام میشوید متوقف شوید.

 

جدا شوید و چند برگه جدید بنویسید. در برخی موارد، ممکن اسـت چند بازیکن واقعا خوب دریک تیم وجود داشته باشد کـه باعث عدم تعادل اوضاع می شود. برای عادلانه تر شدن اوضاع، تیم ها را تغییر دهید.

نحوه بازی چارادها «Charades » بازی مناسب برای تمام سنین

روش 3 تسلط بر حرکات رایج

1- در مورد حرکات رایج با همه ی بازیکنان بحث کنید. حرکات متداول بـه شـما امکان می‌دهد مفاهیمی را کـه باید در هر نوبت بیان کنید، مانند دسته بندی ها، دور بزنید تا بتوانید بـه چیزهای خوب برسید.

 

اما اگر تعداد کمی از بازیکنان این موارد را ندانند ناعادلانه خواهد بود، بنابر این قبل از شروع حرکات مشترک با همه ی بازیکنان را انجام دهید.

نحوه بازی چارادها «Charades » بازی مناسب برای تمام سنین

2- دسته بندی ها رابا حرکات استاندارد بیان کنید. از آنجایی کـه هر کلمه یا عبارتی دریک دسته قرار میگیرد، داشتن حرکات استاندارد برای این موارد کمک می کند.

 

بـه این ترتیب شـما وادار نیستید وقت خودرا برای فکر کردن بـه یک حرکت منحصر بـه فرد در محل تلف کنید ودر عوض می توانید روی حرکات مفید برای کلمات روی لغزش تمرکز کنید.

 

عناوین کتاب رابا باز کردن دستان خود نشان دهید، گویی کتابی را باز می کنید.

ژست بگیرید کـه انگار دارید دوربین قدیمی را برای فیلم میل می کنید.

یک مربع یا مستطیل در مقابل خود بکشید تا نشان دهنده برنامه هاي‌ تلویزیونی باشد.

وانمود کنید کـه «بدون این کـه واقعاً بخوانید» برای عنوان موزیک میخوانید.

طناب را بکشید تا پرده تئاتر را برای نشان دادن نمایشنامه بالا بیاورید.

هنگامی کـه برگه شـما دارای یک نقل قول یا عبارت اسـت، با انگشتان خود نقل قول هاي‌ هوایی بسازید.

نحوه بازی چارادها «Charades » بازی مناسب برای تمام سنین

نحوه بازی چارادها «Charades »

3- حدس زدن در مسیر درست را تشویق کنید. وقتی یک هم تیمی نزدیک اسـت، اجازه دهید هیجان در چهره شـما ظاهر شود. از فاصله بین انگشتان یا دستان خود برای نشان دادن نزدیکی استفاده کنید. برای مایوس کردن هم تیمی ها در مسیر اشتباه، بـه انها اشاره کنید و سر خودرا با “نه” تکان دهید یا با بازوهای خود یک X تشکیل دهید.

 

اگر یکی از هم تیمی‌ها در حال چرخش اسـت و بـه نظر می رسد کـه ممکن اسـت کلمه درست را بگوید، از یک حرکت اشاره‌اي «بیا این جا» استفاده کنید یا دست‌هاي‌ خودرا بـه صورت دایره‌اي بچرخانید.

 

دورتر کردن دست‌ها از هم طبق معمولً بـه معنای «بیشتر» اسـت، اما در برخی موارد، این می تواند بـه معنای «بزرگتر» بودن کلمه نیز باشد، مانند زمانی کـه یک پیشوند یا پسوند دارد.

 

4- هم تیمی ها را بـه زمان یا شکل درست کلمات راهنمایی کنید. در برخی موقعیت‌ها، هم تیمی‌هاي‌ شـما ممکن اسـت کلمه مناسبی داشته باشند.

 

اما ممکن اسـت بـه زمان مناسب نباشد، یا ممکن اسـت زمانی کـه ان را بـه صورت مفرد گفته‌اند، نیاز بـه جمع داشته باشد. هنگامی کـه یک هم تیمی نزدیک اسـت، بـه او اشاره کنید و سپس:

 

انگشتان کوچک خودرا بـه هم پیوند دهید تا یک کلمه را جمع نشان دهید.

دست خودرا بـه صورت «راه برگشت» برای زمان گذشته تکان دهید. برعکس این را برای زمان آینده انجام دهید.

نحوه بازی چارادها «Charades » بازی مناسب برای تمام سنین

نحوه بازی چارادها «Charades »

5- از کلمات مشابه بـه نفع خود استفاده کنید. با حجامت کردن دست خود بـه گوش، بـه تیم خود نشان میدهید کـه فقط کلمه اي را اجرا می کنید.

 

کـه شبیه کلمه اي اسـت کـه روی ان کار می کنید. پس از ان حرکت، اگر بـه چشم خود اشاره کنید، واضح اسـت کـه کلمه اي کـه روی ان کار می کنید «من» اسـت.

 

6- با تمرین و سرعت بازی خودرا التیام بخشید. هر چه سریع تر بـه وضوح اشاره کنید، تیم شـما سریع تر می تواند عبارت شـما را حدس بزند. با بازی Charades اغلب تمرین کنید تا حرکات بـه طور طبیعی و بدون تلف وقت برای فکر کردن بـه سراغ شـما بیایند.

 

اگر در بیان واضح خود از طریق ژست‌ها مشکل دارید و واقعاً می خواهید خوب شوید، دریک کلاس پیشرفت یا کلاس میم شرکت کنید.

 

منبع: hceap.info

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا