نحوه بازی FreeCell Solitaire بازی پاسور با هیجان

مجله شرط بندی اچ سی آپ تقدیم میکند

نحوه بازی FreeCell Solitaire بازی پاسور با هیجان

نحوه بازی FreeCell Solitaire

نحوه بازی FreeCell Solitaire _ بازی یک نفره سلول آزاد یکی از سخت ترین انواع بازی یک نفره محسوب می‌شود. هدف این بازی این اسـت کـه تمام کارت‌ها را از هر چهار کت و شلوار «قلب، بیل، الماس و کلوپ» روی پایه‌هاي‌ پایه خود قرار دهید، جایی کـه هر کدام می توانند تنها یک لباس را در خود جای دهند.

 

شـما باید کارت ها را بـه ترتیب صعودی قرار دهید، از Aces شروع کنید تا پادشاهان «Ace, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jack, Queen and King». این پشته‌ها با بـه هم زدن کارت‌ها بین ستون‌هاي‌ تابلو و چهار نقطه خالی یا «سلول‌هاي‌ آزاد» ساخته میشوند کـه هر کدام می توانند یک کارت را در خود جای دهند.

نحوه بازی FreeCell Solitaire _

مراحل

1- قبل از راه‌اندازی بازی، دسته کارت‌هاي‌ خودرا باهم مخلوط کنید. از یک دسته استاندارد 52 کارتی استفاده کنید.
دو کارت جوکر را کنار بگذارید، زیرا در طول این بازی اصلا بـه آن ها نیاز نخواهید داشت.

نحوه بازی FreeCell Solitaire _

2- شروع بـه قرار دادن کارت ها در هشت شمع کنید. همه ی انها باید رو بـه بالا باشند «چهار تا از انبوه ها هفت کارت و بقیه شش کارت خواهند داشت». بـه این ستون ها «تابلو» شـما میگویند.

 

هیچ عرشه معکوس مانند Klondike Solitaire وجود ندارد. همه ی کارت هاي‌ شـما همیشه در منطقه بازی هستند.

نحوه بازی FreeCell Solitaire _

نحوه بازی FreeCell Solitaire

3- فضایی را برای چهار شمع “پایه” کـه در نهایت کارت هاي‌ خودرا از Aces تا Kings قرار می‌دهید، بگذارید. همچنین فضایی را برای چهار “سلول رایگان” خود بگذارید کـه در ان می توانید بـه طور موقت هر کارت را در حین بازی ذخیره کنید.

4- وقتی فرصت پیدا کردید، پایه هاي‌ پایه خودرا شروع کنید. هر آسهایی کـه در معرض قرار گرفتند را حرکت دهید.

 

هدف شـما این خواهد بود کـه بـه ترتیب این شمع هاي‌ پایه را بسازید، یکی برای هر لباس، از آس تا کینگ.

 

قبل از قرار دادن کارت روی پایه، مطمئن شوید کـه نیازی بـه کارت خاصی ندارید. هنگامی کـه یک کارت را روی شمع فونداسیون قرار میدهید، نمیتوانید ان را در تابلو یا سلول هاي‌ آزاد خود قرار دهید.

نحوه بازی FreeCell Solitaire

5- اگر فرصتی پیش آمد، کارت‌ها را از یک ستون تابلو بـه ستون دیگر منتقل کنید. شـما می توانید اینکار را انجام دهید تا بـه صورت استراتژیک کارت هایي را کـه در حال حاضر پشت کارت هاي‌ دیگر گیر کرده اند آزاد کنید. مگر این کـه سلول هاي‌ آزاد باز داشته باشید «بـه زیر مراجعه کنید»؛ هر بار فقط یک کارت را جابه‌جا کنید.

 

کارت هاي‌ موجود در ستون ها باید بـه ترتیب نزولی قرار گیرند. انها همچنین باید بین سیاه و قرمز متناوب باشند «کت و شلوارها در ستون ها مهم نیستند». بـه عنوان مثال، می توانید یک شماره 9 مشکی را روی یک شماره 10 قرمز یا یک جک قرمز را روی یک ملکه مشکی قرار دهید.

6- برای هر ستون خالی در تابلو چشم باز نگه دارید. درصورت وجود، می توانید یک کارت را بـه فضای آزاد «یا بـه طور بالفعل یک پشته کارت، اگر سلول هاي‌ آزاد باز دارید، طبق قوانین زیر» منتقل کنید.

نحوه بازی FreeCell Solitaire

7- کارت ها را نیز بـه صورت استراتژیک بـه سلول هاي‌ آزاد منتقل کنید. هر یک از چهار سلول آزاد می‌تواند یک کارت را نگه دارد، نه بیشتر. می توانید هر زمان کـه بخواهید یک کارت را از تابلو بـه یک سلول آزاد منتقل کنید، و اگر فرصتی پیش آمد، میتوانید بعدا ان را بـه تابلو یا پایه «کـه اگر نمی توان از ان جابه‌جا کرد» برگردانید.

8- هر بار یک کارت را جابه‌جا کنید، مگر این کـه سلول‌هاي‌ آزاد باز داشته باشید. شـما بـه طور معمول می توانید یک کارت را دریک زمان بین ستون ها حرکت دهید.

 

با این حال، اگر می خواهید دنباله‌اي از کارت‌ها را جابه‌جا کنید «بـه ترتیب نزولی»؛ می توانید بسته بـه تعداد سلول‌هاي‌ آزادتان، آن ها را جابه‌جا کنید:
اگر چهار سلول خالی دارید، می توانید پنج کارت را جابه‌جا کنید.

 

اگر سه سلول خالی دارید، می توانید چهار کارت را جابه‌جا کنید.

 

اگر دو سلول خالی خالی دارید، می توانید سه کارت را جابه‌جا کنید.

 

اگر یک سلول خالی خالی دارید، می توانید دو کارت را جابه‌جا کنید.

 

9- بـه تلاش برای تسلط بر بازی ادامه دهید! شـما همیشه بـه دلیل سختی ان برنده نخواهید شد، اما می توانید در طول مسیر از چالش لذت ببرید. پایه هاي‌ خودرا هر طور کـه می توانید بسازید.

 

نحوه بازی FreeCell Solitaire

FreeCell Solitaire یک بازی کارتی کلاسیک اسـت و یکی از محبوب ترین بازی هاي‌ یک نفره در تمام دوران اسـت. جالب تر از بازی یک نفره Klondike اسـت کـه می توانید بدون استثنا هر بازی را شکست دهید. برخلاف تقریبا همه ی اشکال دیگر بازی یک نفره، شـما می توانید از قدرت مغز خود بـه عنوان حالتی برای تکیه بر شانس برای شکست دادن بازی با ورق استفاده کنید. با راهنمای راحت خواندنی و ویدیوی ما، نحوه بازی کارت بازی یک نفره FreeCell را بیاموزید.

 

الزامات/آمار
فضا: متوسط

سطح: راحت

کارت ها: یک دسته استاندارد کارت

بازیکنان: یک نفر

 

چیدمان

کارت‌ها را از یک دسته 52 کارتی با رو بـه بالا بـه 8 ستون تقسیم کنید تا زمانی کـه همه ی 52 کارت پخش شوند. تا زمانی کـه میتوانید ببینید چه کارت‌هایي در زیر کارت‌هاي‌ بالایی قراردارند، کارت‌ها میتوانند همپوشانی داشته باشند، این تفاوت عمده بین بازی یک نفره Freecell و بازی یک نفره Klondike اسـت، و چه چیزی این نوع را راحت‌تر میکند.

 

جایی را انتخاب کنید کـه برای 4 کارت بـه عنوان محل نگه داری موقت در طول بازی «سلول هاي‌ آزاد» در اختیار داشته باشید. محل ایجاد 4 پشته کارت صعودی را تعیین کنید تا با آسهای هر لباس بـه سمت سلطان – ردیف پایه – شروع شود.

 

در نهایت، یک ردیف هشت کارتی رو بـه بالا پخش میشود تا جدول شروع شود و بـه پخش کارت هاي‌ باقیمانده ادامه میدهد تا یک جدول نهایی با 4 ردیف با 7 کارت و 4 ردیف با 6 کارت داشته باشیم. طرح شـما باید شبیه تصویر زیر باشد:

 

نحوه بازی Freecell Solitaire

بـه دنبال آس هاي‌ 4 لباس باشید. سعی کنید آس ها را در اسرع وقت بـه ردیف پایه منتقل کنید. با ایجاد خطوطی از کارت ها بـه ترتیب نزولی، با متناوب رنگ ها بین کارت هاي‌ سیاه و قرمز، بین هر ستون کارت بازی کنید. بـه عنوان مثال، می توانید یک Nine از قلب قرمز را روی یک ده بیل سیاه قرار دهید.

 

یک کارت«ها» را در “سلول آزاد” قرار دهید «4 فاصله برای نگه داشتن موقت کارت»؛ این بـه شـما امکان میدهد بـه کارت هاي‌ موجود در ستون ها دسترسی داشته باشید و بـه شـما امکان میدهد در ستون ها حرکت کنید تا بـه Aces برسید.

 

بـه دنبال اعداد پایین هر لباس باشید و کارت ها را جابه‌جا کنید تا بـه اعداد پایین دسترسی پیدا کنید. کارت ها را در اسرع وقت بـه شمع هاي‌ فونداسیون منتقل کنید. سعی کنید پایه ها را بـه طور یکنواخت افزایش دهید تا کارت هایي برای استفاده در ستون ها داشته باشید.

 

با قرار دادن کارت هاي‌ بیشتری در سلول هاي‌ آزاد، تعداد کارت هایي کـه می توانید جابه‌جا کنید کاهش مییابد. بـه عنوان مثال، اگر هیچ کارتی در سلول هاي‌ آزاد ندارید، می توانید تا چهار کارت را جابه‌جا کنید. اگر یک کارت در سلول هاي‌ آزاد دارید، فقط می توانید سه کارت را جابه‌جا کنید و غیره.

 

برای برنده شدن در بازی

زمانی بازی را برنده میشوید کـه 4 پایه با کارت‌هایي بـه ترتیب صعودی از آس تا کینگ در هر لباس داشته باشید.

 

منبع: hceap.info

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا