15 نکته برتر استراتژی پوکر میزهای Micro Stakes

مجله شرط بندی اچ سی آپ تقدیم میکند

15 نکته برتر استراتژی پوکر میزهای Micro Stakes

15 نکته برتر استراتژی پوکر میزهای Micro Stakes

15 نکته برتر استراتژی پوکر میزهای Micro Stakes – حتی با استاندارد ضعیف بازی – بـه مهارت و نظم نیاز دارد. poker 15 راه برای برنده شدن دراین سطح را فهرست می کند.همه ی بازیکنان پوکر باید حرفه خودرا از جایی شروع کنند. برای تعداد زیادی از ما، این بـه معنای سهام خرد اسـت . متأسفانه، علیرغم این کـه بازی‌هاي‌ آنلاین دارای کمترین حد مجاز هستند، نرخ برد مثبت مشخص نیست.

 

کسب مهارت و انضباط لازم اسـت تا بـه اوج برسیم، حتی اگر استاندارد بازی نسبتا ضعیف باشد.ما برای پیروزی فقط نیاز نداریم از حریفمان بهتر باشیم. ما باید بـه اندازه کافی جلوتر باشیم تا بتوانیم پس از پرداخت چنگک سود ببریم .

 

خبر خوب این اسـت کـه با کمی سخت کوشی و فداکاری، بازی هاي‌ micro-stakes قابل شکست هستند.ما فهرستی از نکات برتر را برای کمک بـه شـما برای تحقق این هدف جمع آوری کرده‌ایم.

 

فهرست مطالب

نگرش حرفه اي داشته باشید
قوانین را بـه طور کامل یاد بگیرید
یک استراتژی مدیریت سرمایه ایجاد کنید
یک برنامه بازی ایجاد کنید
بازی هاي‌ خودرا بادقت انتخاب کنید
از نمایه سازی رقیب استفاده کنید
از ردیاب استفاده کنید
از ابزارهای اضافی پوکر استفاده کنید
دسترسی بـه محتوای آموزشی
با دیگران کار کنید
ذهنیت خودرا آموزش دهید
از شیب خودداری کنید
سالم ماندن
عوامل حواس پرتی را حذف کنید
عاشق بازی

1. نگرش حرفه ای داشته باشید

اگر ما فقط برای یک انعام جا داشتیم، ان نگرش حرفه اي بود . تمام نکات دیگر دراین فهرست بـه هر طریقی با این ایده حیاتی مرتبط اسـت.برای بـه دست آوردن بهترین نتیجه ممکن، ما می‌خواهیم پوکر را فقط یک بازی ندانیم . در عوض، با بازی پوکرمان بـه همان شیوه اي رفتار کنید کـه با اداره یک کسب و کار کوچک رفتار می کنیم.

 

پس از ایجاد این تغییر اساسی در نحوه تفکر ما در مورد پوکر، سایر نکات دراین فهرست بـه طور طبیعی بـه ما می‌رسند.از این گذشته، یک بازی فقط سرگرمی اسـت، اما یک تجارت در مورد کسب درآمد اسـت .

 

2. قوانین را به طور کامل یاد بگیرید

ما فقط در مورد جریان اصلی عمل صحبت نمی‌کنیم، بلکه جزئیات دقیق هر نوع پوکری کـه یاد میگیریم .قوانین را بـه طور کامل یاد بگیریدقوانین را بـه طور کامل یاد بگیرید

 

بـه عنوان مثال، یک بازیکن جدید هولدم ممکن اسـت قوانین اساسی پوکر را بداند اما دست خودرا دریک سناریوی معمولی کـه شامل جعل اسـت، اشتباه خوانده باشد.تصور کنید هیرو جی کیو را روی برد JQ225 نگه می دارد و نمی تواند بفهمد کـه چرا بـه KK حریفش باخت.

 

دانستن قوانین بـه ویژه در انواع پیچیده‌تر پوکر مانند Omaha و Omaha Hi/Lo بسیار مهم اسـت.شگفت آور اسـت کـه چقدر اشتباه خواندن دست در اینگونه ها وجوددارد، فقط بـه این دلیل کـه یک بازیکن قوانین را درک نمی‌کند.برای مثال، بازیکن اوماها Ah Ks TcJc را نگه می‌دارد و نمیتواند بفهمد کـه چرا در ران‌آوت 5h6hTh2h 4c فلاش قلب ندارد .

 

3. یک استراتژی مدیریت سرمایه ایجاد کنید

پوکر فقط در مورد نحوه بازی ما در حالی کـه واقعاً روی میز هستیم نیست. تصمیمات خارج از میز ما نیز بسیار مهم اسـت . ما باید در بازی هایي بازی کنیم کـه با توجه بـه سطح مهارت و حجم سرمایه ما، بیشترین منطق را داشته باشند.

 

در اینجا یک عمل متعادل کننده لازم است :

بیش از حد تهاجمی با سرمایه خود بازی کنید و پس از رفتن بـه یک بازی بد، احتمال از دست دادن همه ی چیز را بـه خطر می‌اندزیم.با سرمایه ما خیلی سخت بازی کنید، و پیشرفت ما بـه سمت بالا رفتن سهام بـه طرز دردناکی کند خواهد شد. «ممکن اسـت بـه جایی برسیم کـه هرگز بـه اهداف خود نخواهیم رسید.»

 

تعداد زیادی از بازیکنان می دانند کـه انجام یک بازی بدون پول نقد صحیح یک اشتباه اسـت.اما تعداد بسیار کمی از آن ها متوجه می شوند کـه انجام یک بازی بسیار کوچک برای سرمایه گذاری ما نیز یک اشتباه پرهزینه اسـت .

15 نکته برتر استراتژی پوکر میزهای Micro Stakes

4. یک برنامه بازی ایجاد کنید

اگر بـه نحوه عملکرد بیشتر مشاغل فکر کنیم، کارمندان فقط در زمان‌هاي‌ تصادفی ظاهر نمی شوند و برای مدت زمانی کـه احساس می کنند کار نمی کنند «حداقل، نه در بیشتر مشاغل».

 

نتایج چنین رویکردی احتمالاً در بهترین حالت نامنظم خواهد بود. و با این حال، این دقیقاً همان چیزی اسـت کـه تعداد زیادی از بازیکنان بـه پوکر نزدیک می شوند.

 

با رعایت یک برنامه بازی می‌توان بـه نتایج بهتری دست یافت . توصیه میشود برنامه‌ریزی کنید دقیقاً چند ساعت در هفته ودر چه زمان‌هایي بازی میکنیم.

 

این فرآیند باعث ایجاد نظم و انضباط می شود «یک ویژگی ضروری برای بازیکنان پوکر». همچنین احتمالاً حجم کلی ما «ودر نتیجه درآمد» را افزایش می‌دهد.

 

5. بازی های خود را با دقت انتخاب کنید

بازی هاي‌ خودرا بادقت انتخاب کنیدبازی هاي‌ خودرا بادقت انتخاب کنید. بـه یاد دارید کـه چگونه گفتیم تصمیمات خارج از جدول بسیار مهم اسـت؟

 

بازی در بازی هاي‌ مناسب می تواند بین یک بازنده و یک برنده بزرگ تفاوت ایجاد کند. هدف یک بازیکن پوکر موفق بـه طور کلی این نیست کـه با سایر بازیکنان خوب سر بزند . در عوض، این برای برداشتن پول از بازیکنان تفریحی روی میز اسـت.

 

ما باید به دنبال انجام موارد زیر باشیم:

یک اتاق پوکر با نرم ترین میزها را انتخاب کنید.
جداول با نرم ترین حریفان را انتخاب کنید.
البته اینها تنها عوامل نیستند. ما همچنین باید متغیرهای دیگری مانند هزینه‌هاي‌ رنک و هرگونه پاداش VIP را درنظر بگیریم .

 

6. از نمایه سازی مخالفان استفاده کنید

پوکر فقط یک بازی با ورق نیست. این بازی مردم اسـت نوع حریفی کـه در مقابل ان بازی می کنیم اغلب تأثیر مهم تری بر تصمیم ما دارد تا کارت هایي کـه در دست داریم.

 

گروه بندی حریفان بـه دسته هاي‌ مختلف بر اساس سبک بازی انها بـه عنوان پروفایل رقیب شناخته می شود .هر زمان کـه پشت میز مینشینیم، باید فعالانه تلاش کنیم تا دیدگاه حریفان خودرا در مورد پوکر و این کـه چگونه می‌توانیم از سبک بازی انها بـه بهترین نحو استفاده کنیم، درک کنیم.

 

7. از ردیاب استفاده کنید

«ردیاب پوکر» قطعه‌اي از نرم‌افزار اسـت کـه نتایج ما را ثبت میکند و فرکانس‌ها و گرایش‌هاي‌ ما را تحلیل میکند .ما هرگز بدون داشتن گزارش تراکنش، کسب و کاری را اداره نمیکنیم. بنابر این، منطقی نیست کـه پوکر را بدون پیگیری سود و زیان خود بازی کنیم.

 

این فعالیت حیاتی یک بازیکن تفریحی را از یک حرفه اي پوکر جدا می کند .استفاده از نوعی نرم افزار ردیابی پوکر بـه شدت توصیه می شود .

 

8. از ابزارهای اضافی پوکر استفاده کنید

از ابزارهای پوکر استفاده کنید – اتومبیل حساب ها/حل کننده هاي‌ سهاماز ابزارهای پوکر استفاده کنید – خودرو حساب ها/حل کننده هاي‌ سهام .ردیاب تنها نمونه اي از نرم افزاری اسـت کـه بازیکنان پوکر از ان استفاده می کنند. انواع دیگری از نرم افزارهای پوکر وجوددارد کـه بـه ما کمک می کند تا پیشرفت کنیم.

 

یکی از انواع رایج نرم افزارهای پوکر، خودرو حساب سهام اسـت . اینها میتوانند ارزیابی کنند کـه دست یا محدوده ما در برابر محدوده مالکیت حریفمان چقدر اسـت.

 

یکیدیگر از انواع رایج نرم افزار پوکر، حل کننده اسـت . اینها استراتژی هاي‌ GTO «بهینه تئوری بازی» را بر اساس یک درخت بازی معین ارزیابی می کنند.منطقی اسـت کـه با ابزارهای موجود آشنا شویم و تصمیم بگیریم از چه چیزی برای افزایش پیشرفت خود استفاده کنیم.

 

9. به محتوای آموزشی دسترسی داشته باشید

پوکر یک بازی قابل شکست اسـت. و بازیکنان برنده اي وجود دارند کـه مایلند دیدگاه هاي‌ استراتژی خودرا از طریق فیلم ها و کتاب هاي‌ آموزشی بـه اشتراک بگذارند .غیرمعمول نیست کـه بازیکنان پوکر برنده مشترک یک سایت آموزش پوکر شوند و از ویدیوها برای کار روزانه روی بازی خود استفاده کنند.

 

اگر ترجیح میدهیم مطالعه کنیم، کتاب‌ها و انجمن‌هاي‌ زیادی وجود دارند کـه می توانند درک ما از استراتژی را التیام بخشند.

 

10. با دیگران کار کنید

بی شک گرگ هاي‌ تنها در دنیای پوکر وجود دارند. اما بیشتر بازیکنان از طریق همکاری با دیگران در بازی خوب می شوند.یک فعالیت مشترک این اسـت کـه با همبازیان پوکر ملاقات کنید و یک گروه مطالعه تشکیل دهید . سپس این گروه‌هاي‌ مطالعه با استفاده از یک برنامه شخص ثالث مانند Skype یا Discord گرد هم می آیند.

 

راه دیگر برای کار با دیگران، استخدام یک مربی خصوصی اسـت . اگر چه مربیان پوکر بسیار گران هستند، اما بـه طور بالفعل ساده‌ترین راه برای خوب شدن در پوکر – سریع اسـت.زمانی کـه شروع بـه افزایش سود کنیم، سرمایه گذاری بـه مرور زمان نتیجه خواهد داد.

 

11. طرز فکر خود را آموزش دهید

داشتن وضعیت روانی خوب اتفاقی نیست. یک زمینه کامل مطالعه در زمینه روانشناسی در پشت اوج عملکرد وجوددارد.همچنین چیزی اسـت کـه یک بازیکن پوکر خوب بـه طور خاص زمان خودرا برای التیام ان اختصاص می‌دهد.

15 نکته برتر استراتژی پوکر میزهای Micro Stakes

همان طور کـه بازی هاي‌ پوکر چالش برانگیزتر می شوند، بازیکنان بیشتر و بیشتری متوجه موارد زیر می شوند:یک بازیکن متوسط ​​با ذهنیت عالی اغلب پول در می آورد. در مقابل، یک بازیکن بزرگ با ذهنیت ضعیف تقریبا همیشه بازنده خواهد بود.

 

کتاب‌ها، ویدیوها و خدمات مربیگری خصوصی وجوددارد کـه صرفاً بـه التیام جنبه ذهنی بازی پوکر اختصاص دارد.اگر در مورد موفقیت در پوکر جدی هستیم، یقیناً مدتی را صرف بازی ذهنی خود خواهیم کرد .

 

12. از Tilt خودداری کنید

از Tilt خودداری کنیداز Tilt خودداری کنید.Tilt اصطلاح پوکر برای بازی کردن پوکر ترسناک و بیش از حد احساسی اسـت. این وضعیت اغلب پس از گرفتن یک رشته بد بیت در طول زمان اتفاق میوفتد.

 

“روی شیب” بودن بـه این معنی اسـت کـه آموزش طرز فکر ما «نکته قبلی» نقاط کوری دارد کـه نیاز بـه التیام دارد.ضروری اسـت کـه بر اساس سناریوهای زیر بـه هر قیمتی از بازی کج شده خودداری کنید. اگر روی تمرینات ذهنی خود سخت کار کرده باشیم، ممکن اسـت با استفاده از تکنیک هاي‌ بازی ذهنی بـه سرعت از شیب خود خارج شویم.

 

اگر نمیتوانیم از شیب خود خارج شویم، باید در اسرع وقت جلسه پوکر را ترک کنیم. کل پول‌هاي‌ مالی از بین رفته‌اند، زیرا یک بازیکن شیب‌دار نمی‌توانست قدرت ان را پیدا کند کـه وقتی چندین پشته را پایین می‌آورد، دست از کار بکشد.

 

عده اي از بازیکنان تعیین حد ضرر را انتخاب می کنند، بـه این معنی کـه ما پس از از دست دادن تعداد مشخصی از پشته ها، جلسه را ترک می کنیم – مهم نیست کـه چه باشد.

15 نکته برتر استراتژی پوکر میزهای Micro Stakes

13. سالم بمانید

ما احتمالاً بـه ایده یک ورزشکار سطح بالا می‌خندیم کـه سالم نمی‌ماند اما انتظار داشت در طول بازی هاي‌ المپیک بهترین عملکرد خودرا داشته باشد.

 

پوکر دقیقاً یکسان اسـت، اگر چه ممکن اسـت در ابتدا واضح نباشد. ما مانند یک ورزشکار المپیکی از عضلات بدن خود استفاده نمیکنیم، اما در عوض از مغز خود استفاده می کنیم.

 

با این حال، مغز ما بـه همان منابعی نیاز دارد کـه ماهیچه هاي‌ فیزیکی ما نیاز دارند.یک رژیم متعادل از ورزش، خواب و یک رژیم غذایی سالم تضمین می کند کـه فرآیندهای فکری ما تا حد امکان نیرومند و کارآمد هستند.بازی پوکر بدون خواب کافی یا با رژیم غذایی نامناسب تضمینی مجازی اسـت کـه ما بهترین بازی خودرا در میز انجام نخواهیم داد.

 

14. عوامل حواس پرتی را حذف کنید

حتی اگر در حال انجام هر کار دیگری دراین فهرست باشیم، بازهم بسیار مهم اسـت کـه در حال بازی پوکر در فضایی مناسب برای تمرکز باشیم .حواس پرتی را حذف کنیدحواس پرتی را حذف کنید

 

اعلان‌هاي‌ موجود در نوار وظیفه، تلفن یا ساعت ما میتوانند حواس ما را از بازی منحرف کنند و فرآیندهای فکری ما را مختل کنند. همچنین میتواند خوب باشد کـه بـه کسانی کـه با ما زندگی می کنند بدانیم کـه نمی خواهیم در زمان‌هاي‌ خاصی حواس‌مان پرت شود.

 

حواس پرتی دریک لحظه حساس بـه دلیل یک وقفه با نیت خوب می تواند تفاوت بین یک جلسه برنده و باخت باشد.طبق معمولً داشتن مقداری آب و تنقلات دراین نزدیکی منطقی اسـت. بـه این ترتیب، ما وادار نیستیم جلسه خودرا بی جهت ترک کنیم.

15 نکته برتر استراتژی پوکر میزهای Micro Stakes

15. عاشق بازی

بنابر این تعداد زیادی از بازیکنان صرفاً برای این کـه بتوانند چیزی کـه تصور میکنند «پول راحت» باشد ؛ وارد پوکر میشوند . وقتی آن ها متوجه می شوند کـه پوکر سخت اسـت، در نخستین نشانه هر مقاومتی تسلیم می شوند.بـه هرحال، انها هرگز بـه این اندازه پوکر را دوست نداشتند، و این پول سهولت نیست کـه فکر می کردند.

 

اگر بـه جای ان؛ پوکر بازی کنیم، زیرا پوکر را دوست داریم، توان مقاومت در برابر فراز و نشیب ها را خواهیم داشت.هنگامی کـه ما در حال گذراندن یک وصله ناهمواری از واریانس هستیم، راه هایي برای کار روی بازی خود خواهیم یافت. ما قبلاً تصمیم گرفته ایم کـه برای مدت طولانی در ان هستیم.

 

این بازیکنانی هستند کـه عاشق بازی هستند کـه تقریبا همیشه ان را می‌سازند، چه 6 ماه یا 20 سال طول بکشد.

 

خلاصه – خرد کردن میکرو

اگر بـه هر نقطه از این فهرست بپردازیم و ان را در بازی خود بـه کار ببریم، احتمالاً در کمترین زمان شاهد سودهای خرد خواهیم بود.اگر بخواهیم کل فهرست را بـه دو نکته مهم تقسیم کنیم، نخستین و آخرین خواهد بود.

 

1. نگرش حرفه اي داشته باشید
15. عاشق بازی باشید

هنگامی کـه این دو جزء اصلی را در جای خود قرار دادیم، بقیه موارد دنبال خواهند شد.

 

منبع: hceap.info

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا